хуудас_баннер

Чанарын хэлтсийн танилцуулга

Чанарын хэлтсийн танилцуулга

Сертификат_03

Wellink Industrial Tech (Shenzhen) Co., Ltd. 90% нь бакалаврын зэрэгтэй, 20 гаруй иж бүрдэл туршилтын тоног төхөөрөмж, төрөл бүрийн бүтээгдэхүүний туршилт, шинжилгээгээр бүрэн тоноглогдсон, ISO9001 стандартыг авсан 10 гаруй ажилтантай. чанарын тогтолцооны гэрчилгээ, ROHS байгаль орчныг хамгаалах гэрчилгээ, CE, FCC гэрчилгээ, үндэсний 3C гэрчилгээ гэх мэт. Чанарын хэлтэс нь шинжлэх ухаан, шударга ёс, үнэн зөв, шударга байдлын үзэл баримтлал бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг.

Чанарын хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц

Чанарын хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц

Чанарын удирдлагын хэлтсийн чиг үүрэг.
1、Компанийн дотоод чанарын удирдлагын тогтолцооны төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах.
2、Бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах ажлыг хариуцна.
3、Техникийн баримт бичгийн дагуу шалгалтын стандарт, шалгалтын тодорхойлолтыг бэлтгэх;түүхий эд, гаднаас авсан эд анги, худалдан авсан эд анги, өөрөө хийсэн эд ангиудын хяналт шалгалт, түүнчлэн бүтээгдэхүүний үйл явц, эцсийн бүтээгдэхүүний хяналт шалгалтыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтын тайлан гаргах.
4、Зөрчилгүй бүтээгдэхүүний дотоод хяналтыг зохион байгуулж, чанарын асуудалтай холбоотой засч залруулах, урьдчилан сэргийлэх, сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулах, хянах, баталгаажуулах.
5、Чанарын бүртгэл, тогтмол чанарын шинжилгээ, үнэлгээний ерөнхий удирдлагыг хариуцна.
6、Компанийн нийт бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг хариуцна.
7、Хэмжилтийн удирдлагын ажлыг хариуцах, хэмжих хэрэгслийн тогтмол шалгалт тохируулга хийж дуусгах, шалгалт тохируулгын бүртгэл, тэмдэглэгээ хийх.
8、Бүтээгдэхүүний чанар нь заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах, хэмжилт, туршилтын тоног төхөөрөмжийн хяналтыг хариуцна.
9、Нийлүүлэгчийн үнэлгээнд оролцох, хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг шинжлэх, боловсруулахад оролцох.
Чанарын бодлого.
Бүрэн оролцоо, өндөр чанар, үр ашиг, тасралтгүй сайжруулалт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

Чанарын туршилтын төхөөрөмж

Сертификат_03
det
утас
шалгагч
хэвтээ
будаг
эргүүлэх хүч
салгах
давс
шалгагч
d8d5947f-03ef-4c23-93e2-9fadd707b9e7